Vad är samverkan?

Jag har med intresse läst en FB-tråd om samverkan mellan fritidshem och skola idag. Det är ett ämne som engagerar men som är svårt och som inte har något rätt/fel att luta sig emot. Det finns inget som ger fritidspedagogen eller läraren stöd i vad ”samverkan mellan fritidshem och skola” egentligen SKA vara. Mer än till gagn för barnet, givetvis.

Jag slog upp ordet SAMVERKAN: Arbete mot ett gemensamt mål.

Det är ju inga konstigheter med den betydelsen. Då handlar det alltså om att veta vad det gemensamma målet är. Vad är det?

Läroplanen beskriver skolans uppdrag – vilket i Lgr 11 även innefattar fritidshemmet:

Främja lärande; personlig utveckling till aktiv, kreativ, komponent och ansvarskännande individ och medborgare; omsorg; kulturarvsbärare; stöd för familjen; grundläggande värden; förmedla beständiga kunskaper; ge metoder att tillägna sig kunskap och förmåga att kritiskt granska; språk; identitet; skapande; lek; fysisk aktivitet; entreprenörskap; historiska perspektivet; miljöperspektivet; internationella perspektivet; etiska perspektivet; olika aspekter på kunskap; harmonisk utveckling; uppmärksamma intellektuella-, praktiska-, sinnliga-, estetiska aspekter; olika uttryck för kunskaper – pröva – utforska – tillägna – gestalta…

Ser att i samverkan mellan fritidshem och skola kan det traditionella ”skolan lär teorin – fritids gör det praktiskt” tillämpas. Men också helt andra sidor, som ”olika aspekter på kunskap”, estetiska aspekter; lek och entreprenörskap. Etc. Etc.

Efterfrågar vi specificering och detaljstyrning i samverkan? Eller gör vi det inte? Kommentera gärna!

 

Annonser

3 thoughts on “Vad är samverkan?

 1. Jag är till en början urless på att Skolsamverkan nästan uteslutande innebär att jag och kollegorna på fritids ska komplettera skolan och att detta förväntas fungera utan att vi ges tid till gemensamma planeringstillfällen. Det är också uteslutande så att den tid som Förskollärare och ev övriga ”måste ” göra på fritids alltid räknas i procent och millimeterrättvist medan allt det som fritids gör för skolan kallas för samverkan och den tiden räknas inte alls. Samverkan kan i det här avseendet vara allt från rastvakter och stöttning i klass, eller tom assistentuppgifter till undervisning i bild, musik eller idrott. Om man som jag är ansvarig för undervisning mer än halva sin tjänst så tycker jag att det borde synas i totalen, men där är vi inte ÄN .. Jag är fortfarande ”bara” Fritidspedagog och anställd på fritids. Nog tycker jag att Samverkan och Komplettering är två begrepp som bör redas ut..

 2. Ju mer detaljerat samverkan styrs – desto mer risk ser jag för att syftet förfelas.

  Men att det finns mkt att göra för att öka graden av samverkan står utom tvivel för mig!

 3. Samverkan mellan skola och fritidshem ska det enligt läroplanen finnas former för. På VERKSAMHETSNIVÅ. Dessutom ska samverkan syfta till ett ömsesidigt pedagogiskt möte. Men. Bara fritidshemmet kompletterar de andra verksamheterna.

  Komplement betyder att bidra med något som saknas. Att tolka detta till en praktisk-teoretisk diskurs är att helt lämna fritidshemmets pedagogik bakom.

  Att som fritidspedagog ständigt förstärka det läraren gör i klassrummet ser jag som mer kompensatoriskt skolan är kompletterande.

  Samverkan – eller snarare samordning – skola och fritidshem vilar idag blott på ekonomiska, organisatoriska grunder.

  Varför skulle vi inte ha ett avtal som reglerar ansvar (och förväntningar) utifrån en yrkeskårs utbildning och kompetens?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s