Nya ord – samma innehåll?

Entreprenöriellt lärande – Hur ska man tänka runt det på fritids? Det står i läroplanen och vi ska jobba med det.

Förmågor – Ett begrepp som nu används av alla och verkar så bra att vara insatt i. Men vad menas? Hur jobbar man med det på fritid?

Ovan nämner jag två ord som kommit i ropet – det finns fler, helt klart! Det fantastiska med dessa ord som börjat användas så frekvent, är att det inte var förrän skolan textnappade åt sig dem, som de blev moderna. Företeelsen – förstås – fanns ju innan. Men i skolan arbetade man inte alltid så entreprenöriellt – det var alltså dags att väcka upp skolan. Och lärarna gick på kurs i entreprenöriellt lärande. Och fritidspersonalen gjorde det inte (för ni jobbar ju på fritids och det här är för lärarna – en skolsak).

Så det tog ju ett tag innan man fattade vad det var… Det där entreprenöriella. Och de där förmågorna. Som lärarna satt och diskuterade på möten medan vi var med barnen.

Sen fattade jag! Det var ju bara det att skolan behövde komma ikapp fritids lite. Vi har ju jobbat entreprenöriellt så länge (utan att för den skull kalla det för det). Och förmågor har vi ju alltid tränat istället för ämnen, på fritids. Det var en befriande insikt!

När vi nu stöttar barnen att själva ta tag i sina önskemål och driva egna projekt; när vi arbetar för att öka tilltron till barnens egen förmåga och kreativitet – då kan vi numera stolt säga att vi ju som vanligt arbetar med det entreprenöriella lärandet, på fritids. Och när vi tränar framträdanden; muntlig konfliktlösning; problemlösning och när vi hjälps åt att klura på olika valmöjligheter – ja, då kan vi säga att vi tränar kommunikativ förmåga; analysförmåga; metakognitiv förmåga och alla de andra superduper populära uttrycken. Så som vi ju alltid arbetat på fritids.

Ja, fritids ligger i framkant när det gäller att arbeta elevorienterat. Så har det ju alltid varit 😉

Annonser

Alltså, seriöööst!

Jag blev lite gripen av en text på en amerikansk föräldrasida på internet. Tänk om föräldrar, rektorer och politiker tog fritidshemmet så där seriöst, som det är värt att tas. Med den viktiga funktion det har!

IMG_2560.PNG
Det har betydelse för barnet vart det går efter skolan (och före); vad det erbjuds för aktiviteter efter skolan och vilka som är anställda för att bedriva verksamheten! Ibland tror jag inte ens föräldrarna tänker på att krav borde ställas. Och varför gör de inte det, i så fall? Alltså, seriöööst!

Här utvecklas barnen intellektuellt och praktiskt helt outstanding!!

Den verksamhet som Skolverket och Skollagen föreskriver ska bedrivas på fritidshemmet är helt outstanding för ett barn! Förutom att barnen får leka – med pedagogisk personal som kan stötta om det är svårt på olika vis, kommer barnen att utvecklas intellektuellt och praktiskt.

Pedagogerna kommer i vardagens samtal använda ett språk som både utmanar och förklarar. De kommer att bredda barnets allmänbildning genom berättelser, böcker och diskussion. I konflikter som uppstår mellan barnen, kommer pedagogerna att stötta och uppmuntra barnens egen förmåga till att ta ansvar för en lösning, och visa på modeller som kan användas. Aktiviteter som vidgar vyerna kommer att planeras. Val som väcker nyfikenhet på ett fördjupat lärande, kommer att erbjudas. Det kommer rimmas och räknas; tränas turtagning och respekt. Rörelse och hälsa kommer att gå som en röd tråd i verksamheten varje dag, och barnen kommer att rustas för att möta en digitaliserad och komplex värld. Pedagogerna kommer att aktivt arbeta för miljömedvetenhet; för demokratisk förståelse; för glädje och gemenskap; för förmågan till eget initiativ och handlingskraft för tiden som kommer, när man slutat på fritidshemmet.

Du kommer inte vilja välja bort fritids för ditt barn, även om du skulle kunna pussla ihop det med mor- och farföräldrar, barnvakt och arbete hemifrån.

Så kommer det se ut på fritidshemmen! När de väl fått de resurser – lokaler, personal och barngruppsstorlekar som är anpassade efter just den sortens verksamhet – som det är tänkt. Några fritidshem har det så. Men många har det inte alls så. Och ändå sägs det att man ska satsa på barnen…

 

En systersida – med helt annan inriktning – är född

Det här är Lärande Perspektiv – men välkommen till Skapande Perspektiv!! Där har jag börjat fylla på med tavlor, foton och kort. Det finns möjlighet att specialbeställa kort till dop, gratulation mm. Här är de senaste korten och posterna:

Två dopkort klara för leverans!

https://skapandeperspektiv.files.wordpress.com/2014/11/img_2517.jpg

Högtid för julkort!

https://skapandeperspektiv.files.wordpress.com/2014/11/img_2519.jpg

”IKT på fritidshem”, kurs i Göteborg och Stockholm

Nu ser jag fram emot två spännande dagar i vår, då jag ger input när det gäller det digitala på fritids, till nyfikna pedagoger.  Jag kommer fokusera på styrdokumenten – vad de säger om saken; vilka nya kravs som ställs på oss i verksamheten i och med de nya sociala arenorna; hur vi säkerställer att eleverna kan hantera en komplex digital verklighet och hur man kan hitta en modell som fungerar i just ens egen verksamhet. Vi kommer också att workshoppa med iPads!

Är det något för dig och dina kollegor?

Länk till kursbeskrivning