Fortbildning ”Digital kompetens”

Digitaliseringen

Nu kämpar många fritidshem med att sätta sig in i och förstå hur utbildningen av elevernas digitala kompetens ska gå till.

Styrdokumenten

Lgr 11 är vår karta. Vad säger läroplanen om det digitala fritidshemmet?! Lär om ”svåra” ämnen som källkritik och digital kommunikation.

Appar och webbsidor

Lär dig några viktiga sätt att arbeta med digitala verktyg. Ta hjälp av kreativa och utvecklande iPad-appar och webbsidor.

Workshops

Variera teori med praktiska övningar på t ex iPad. Heldag med tid att fördjupa kunskaperna med ”hands-on-övningar” på din iPad och tid för diskussion. Eller halvdag med mer komprimerat upplägg. Du kan också lägga in längre arbetslagsdiskussioner för att göra en plan för arbetet på fritidshemmet. Du får en pdf-fil med dokumenten från dagen.

Om Lärande Perspektiv

Jag heter Åsa Anevik medverkar i antologin ”Fritidspedagogiskt lärande” med kapitlet ”Ett digitalt arbetssätt som en tillgång”. Jag finns även i Skolverkets satsning på digital kompetenshöjning i fritidshemmet. Under flera år har jag fortbildat kring det digitala i fritidshemmet men samtidigt själv fortsatt att utveckla min egen praktik på fritidshemmet. Därmed står jag med båda fötterna på fast fritidshemsmark.

Kurs hos er!

Jag lyssnar av era behov och skräddarsyr vid behov kursen för ert arbetslag. Skriv i formuläret nedan eller maila dina tankar och önskemål!

_________________________________________________________________________________

Kontakt genom formulär (eller maila direkt larandeperspektiv@outlook.com):

 

Sagt om besöket:

”Tycker kursen var bra upplagd och väldigt pedagogisk. Bra presentation och tydlighet. Bra att det var riktat direkt till fritids, annars är det ofta bara riktat till skolan.”

”Mycket bra och konkret. Du får mig att känna sug och tro på att det här klarar jag. Hoppas på att få en uppföljning med dig hur man jobbar sig fram mer avancerat.”

”Tack för en fin förmiddag med många tips. Många tankar som väckts. Ska bli spännande att starta upp. Bra struktur och tempo hos dig. Önskan: En återträff vore intressant i vår då vi startat upp och har nya behov. Önskar även att fler fritidshem får ta del av din kunskap i vår kommun 🙂 ”

#kompetensutveckling #fortbildning #utbildning #kurs #fritidspedagog #lärare #fritidshem #fritids #ikt #mik

Annonser