Fortbildning ”Skapande”

Hej!

Jag är i startgroparna och planerar just nu upp fortbildning runt kreativt skapande i fritidshem. Det kommer ev ta lite tid eftersom det krävs både en lokal som tillåter kreativa workshops, men också en ort som ev inte är min hemort. Dessutom ett datum då det finns intresse från tillräckligt många pedagoger att delta.

Om ni är intresserade av att jag kommer till er arbetsplats kan det däremot vara lättare att ordna. Då är det bara transport av mig själv och materialet som ska ordnas.

Skicka i så fall ett mail till larandeperspektiv@outlook.com så kan vi diskutera en lösning!

#kompetensutveckling #fortbildning #utbildning #kurs #fritidspedagog #lärare #fritidshem #fritids #skapande #kreativitet #bild