Kul och strul

Det finns så många aktiviteter som man kan och bör genomföra ihop med eleverna i fritidshemmet. Många fritidshem har valt att ha en valbar organiserad aktivitet per dag. Målsättningen för aktiviteterna kan vara skiftande, förstås: Social träning; kunskap om ämnen och vanlig allmänbildning, SO och NO; skapande; rörelse och hälsa; trygghet och empati; språk och kommunikation; genus; demokrati och säkert vansinnigt mycket mer.

Olika pedagoger brinner för olika inriktningar – det gäller dock att detta inte smalnar av det som eleverna får tillgång till. Jag själv är extra intresserad av att arbeta med skapande och med MIK – Medie- och informationskunnighet, dvs kunskap om digitala verktyg, kommunikation, internet etc.

För att på ett bra sätt arbeta med MIK på de fritidshem där jag verkar, har jag uppfunnit ”Kul och strul”. I min kommun har vi god tillgång till iPads, vilket gjort att jag kallar aktiviteten för Kul och strul med iPads. Du kan läsa mycket om hur jag arbetar med Kul och strul, genom att bläddra här på bloggen. Jag föreläser och workshoppar också runt om i landet. Mitt huvudmål – idén som aktiviteten bygger på – är att eleverna ska utveckla sina kunskaper om…

Hur man hanterar digitala verktyg

Möjligheter med internet och digitala verktyg

Fällor man kan stöta på på internet och med digitala verktyg

Följ Lärande Perspektiv här och på Facebook för att läsa mer och få konkreta tips! Jag älskar feedback och dina åsikter gör också att jag kan forma mina inlägg efter vad pedagoger i verksamheten känner att de behöver. Så hör av dig till mig – Gärna med ”TWO STARS AND A WISH”! Och det här med dela-kultur: Vad/var hade vi varit om vi inte delade bra saker med varandra? När jag hittar tips brukar jag dela här eller på mina kurser, eller med mina arbetskamrater, eller på Twitter eller, eller, eller… Passa på att dela Lärande Perspektiv, du också! Fritidshemmen behöver dela med varandra och ta hjälp att bli bättre och bättre!

Annonser