Så, hur väljer du fritidshem för ditt barn?

Jag blev lite gripen av en text på en amerikansk föräldrasida på internet. Tänk om föräldrar, rektorer och politiker tog fritidshemmet så där seriöst, som det är värt att tas. Med den viktiga funktion det har!

IMG_2560.PNG
Det har betydelse för barnet vart det går efter skolan (och före!); vad det erbjuds för aktiviteter efter skolan och vilka som är anställda för att bedriva verksamheten! Ibland tror jag inte ens föräldrarna tänker på att krav borde ställas. Och varför gör de inte det, i så fall? Och politikerna verkar inte ha fattat att ett riktigt bra fritidshem gör skillnad – trygga, nyfikna barn ger kompetenta vuxna medborgare. Och jag tror inte ens att alla de som tar beslut nedanför politikerna i hierarkin, förstår att ett utarmat fritidshem (pga att resurserna snedfördelats mellan skola och fritidshem) tyvärr ger ofokuserade elever i klassrummet, vilket faktiskt i slutändan ger en vuxen befolkning som faktiskt inte är så kompetent som den skulle kunna vara.

Fritids gör skillnad!!

Annonser

Alltså, seriöööst!

Jag blev lite gripen av en text på en amerikansk föräldrasida på internet. Tänk om föräldrar, rektorer och politiker tog fritidshemmet så där seriöst, som det är värt att tas. Med den viktiga funktion det har!

IMG_2560.PNG
Det har betydelse för barnet vart det går efter skolan (och före); vad det erbjuds för aktiviteter efter skolan och vilka som är anställda för att bedriva verksamheten! Ibland tror jag inte ens föräldrarna tänker på att krav borde ställas. Och varför gör de inte det, i så fall? Alltså, seriöööst!

Med höga förväntningar på nagelbitaren

Första lektionen efter sommarlovet. Ny skola. Nya ansikten. För lärarna. För eleverna. Nya grupper och konstellationer. Att anpassa sig i. Att sätta sin prägel på. Att försvinna i eller leda. Stångas mot.

Känner du igen? Och varje elev. Som är ett oskrivet blad. Har ändå en sorts sidhuvud. Ett ansikte som signalerar något. Klädkoder. Kroppsspråk. Och ett namn. Som kanske antyder en historia; en släkt av välrenommerade föregångare; ett ursprung i ett fjärran land.

Elevers sidhuvuden: De skapar förväntningar. Det vet man ju hur det gick för hans syster… Hennes pappa är psykolog… De kan nog ingen svenska… Hennes mamma är ambitiös.

Förväntningar infrias. Ibland. Ganska ofta. Det kallas Den självuppfyllande profetian.

Så hur bryter vi? Hur agerar vi professionellt mot alla? Med höga förväntningar på goda resultat och gott samarbete? Förväntningar på lärarbarnet; på invandraren; på nagelbitaren; på skinnskallen…

Alla har rätt att bemötas med positiva tankar. Från start. Till stopp.