Hur vinner barnet?

Vitsen med allt vi gör i våra verksamheter är att det ska gagna barnet. Eller? Jo, det är självklart! Barnet ska alltid vara vinnare i alla beslut.

Vad är det för vinst med att fritidshemmet och skolan samverkar? Självklart är det att olika kompetenser finns runt barnet. Barnet får tillgång till olika verktyg, olika lärstilar, olika pedagogik och förhållningssätt. På fritidshemmet utvecklar barnen sin sociala kompetens, sin personlighet och allt kretsar runt barnets egna val och intressen. I skolan snurrar allt runt kursplaner och metoder att uppnå mål och goda resultat oavsett barnets intresse. Mycket olika! – vilket ju alltså gagnar barnet.

Vad är vinsten med att kalla fritids för skola och fritidspedagoger för lärare? Det är inte möjligtvis så att folk i allmänhet och t o m pedagogerna själva, börjar bli det de kallas? Och barnen alltså får skola två gånger per dag. Eller kanske bättre uttryckt heldagsskola? Gagnar det verkligen barnet?

Annonser