Jag tog ett kliv

Man ska utmana sig själv. Ta ett kliv ut i den proximala utvecklingszonen – Vygotskij, ni vet. Inte slå sig till ro och få tråkigt. Inte knega på i samma hjulspår – det stavas leda. Nej, utmanas!

Att inte nöja sig med det man redan kan, vet och tror sig förmå – det kan vara jobbigt! Tro mig! Men det kan också vara ett sätt att byta skor med barnen i våran verksamhet – i förskola, fritidshem och skola. De förväntas lära nytt; ändra sig och arbeta sig vidare hela tiden. Har du tänkt på det?!

Så jag tog en målarkurs. Utmanade mig själv: Lyssnade på Africa, som höll i kursen. Testade det hon visade (trots att jag egentligen tänkte att det nog var bättre att göra som jag gjort tidigare… Hur dum får man vara egentligen?) och tog ett kliv.

Sådant ska man göra oftare!

Har tränat…röda berg

  • Metakognitiv förmåga – lyssna inåt; reflektera över det jag gör och det jag vill uttrycka och hur jag gör det.
  • Kommunikativ förmåga – att kommunicera med en bild; att förmedla något.
  • Analysförmåga – att jämföra och välja mellan olika alternativ; leta lösningar.
Annonser