Odla genier

Vi vet att små barn är grymt läraktiga och kreativa. Vi vet att denna kreativitet minskar med åldern. Det vore orättvist att ställa skolan till svars för att ta död på kreativiteten. Men faktum är att lekfulla barn blir kreativa vuxna och att stoppa det lekfulla lärandet verkar inte så smart?!

Dagens skolpolitik vill testa och drilla barn i högre grad; i lägre åldrar. En majoritet av de politiska partierna vill också minska barnens spontana lek på den fria tiden – man förespråkar läxor och schema och kursplan på fritidshemmet.

Vi måste väcka politikerna så de stoppar den trenden!! Dela så fler kan läsa och dela och stoppa det som stoppar våra barns goda utveckling!

20140603-230812-83292887.jpg

Annonser

Föräldrarna är nöjda…

Jag läser om stora barngrupper och få utbildade pedagoger. Det gäller Stockholms fritidshem.

Skolborgarrådet ger bl a nöjda föräldrar som orsak. Då finns det sällan skäl att ifrågasätta verksamheten, säger hon.

Om man, inför föräldrarna, gör sken av att fritids står för barnpassning kan ju föräldrarna inte heller klaga! För det är väl det de fått?!

Om man berättat för föräldrarna att fritidshemmet är en miljö för utveckling och lärande, där varje individ har rätt att få stimulans och stöd i sin egen specifika situation; att det krävs välutbildad personal för att veta hur man tillämpar den läroplan som styr verksamheten, etc etc – hade föräldrarna varit nöjda då?

Och är det samma kvalitetskrav kommuner ställer på skolan?
– Nöjda föräldrar?
Vilken kompetens har de styrande i Sverige om ”Nöjd-förälder-index” styr skola, vård och omsorg…?

Politikerna borde granska sambandet – det är inte litet!!

Jag vill citera en kommentar på ett av mina senare inlägg:

Av ngn märklig anledning tycks svenska skolresultat följa vår nedmontering av fritidshemmen. Och när forskningen visar att förskolevistelse påverkar skolresultat positivt – hur påverkar fritidshem? Som dessutom råkar ha skolbarn i verksamheten??

Är det inte så vi alla tänker (utom politikerna då, verkar det som)? Hur kommer det sig att de inte ser det??

Hur kan det vara så svårt att se sambandet mellan dagens otrygga barn, som presterar allt sämre i skolan; och det faktum att det är just dessa barn som är resultatet av de senaste tjugo årens otroliga nedmontering av fritidshemmet?