Vad går du igång på?

 

Orättvisor? Happenings? En svår ekvation? Samtal? God mat? Naturupplevelser?

Vad du än går igång på – om du får göra det/uppleva det/känna det – kommer du att vakna av det. Kommer du att minnas det. Och hopbakat med interaktion (länge leve Lev Vygotskij) kommer du att lära för livet av det.

Det är så vi fungerar: Produktion-reception-reflektion. Estetiska lärprocesser!

2013-04-20 18.21.00

Jag gillar delning 😉 Dela idéer; inspiration; medgång; motgång; nödrop; glädje; sorg; kommunicera; interagera. Har hittat en del av den interaktionsglädjen på Twitter och Facebook. Funkar kanon, vare sig man har ett nischat intresse eller bara ett kommunikationsbehov. Är visst med i runt 25 FB-grupper för skola/fritidshem/förskola/ikt… Har mängder av kultur-/litteratur-/fritids-/skol-/bildintresserade interagerande twänner på Twitter. Nya tips och tankevändor varje (varje!!!) dag. Ibland är de sociala medierna faktiskt estetiska lärprocesser för mig. Produktion-reception-reflektion.

Häng på!

Twitter fågeln skapad vid mitt första försök på screentryck. I interaktion med andra 😉

Annonser

Välkommen till Lärande perspektiv!

De senaste åren har jag till fullo förstått Lev Vygotskijs teorier om lärande genom interaktioner. Den första riktiga ögonöppnaren var Leif Strandberg. Jag har lyssnat på honom och jag har läst hans böcker. Detta fick mig framför allt att se barnens lärande med hjälp av interaktioner och ”fiffiga kompisar”. Självklart fanns redan tidigare en medvetenhet om detta; men i och med Strandbergs levande berättelser såg jag det så mycket tydligare. Och jag började använda mig mer av den kunskapen i mitt arbete. Vi började också att använda oss av sk lärgrupper, på min arbetsplats. Vi delgav varandra om vår praktik i klasser och fritidshemsverksamhet. Och vi lärde! Vi blev varandras fiffiga kompisar.2013-03-20 09.34.50copyright

Så kom den stora väckarklockan i och med min upptäckt av sociala medier. Till en början tyckte jag att det var trevligt att berätta om mina egna tankar och förehavanden, samt läsa om hur andra tänkte och gjorde. Därefter sjönk insikten ned: Dessa interaktioner gjorde mig till en bättre pedagog! Jag fortbildade ju mig genom att ge och ta! Hur lång tid kan det ta för en människa att verkligen förstå…? Lev Vygotskij hade sannerligen rätt; det är genom interaktioner vi lär!

Bloggen är därför tänkt att bidra till det kollegiala lärandet på nätet. Jag vill delge och reflektera ihop med andra. Då kommer vi att lära tillsammans! Och det är så viktigt att få syn på sitt eget lärande! Här kör jag mitt eget träningsläger för det – att få perspektiv på mitt lärande – Lärande perspektiv!